POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Niedziela [21.01.2024, 21:21:52] • Świnoujście

Przysposobienie czyli nowy dom dla dziecka na zawsze

Przysposobienie czyli nowy dom dla dziecka na zawsze

fot. Urząd Miasta Świnoujście

"Przysposobienie" to termin prawny, który w Polsce jest synonimem adopcji. Oznacza to przyjęcie dziecka do rodziny i nadanie mu statusu dziecka biologicznego. Proces ten ma na celu zapewnienie dziecku stałego, bezpiecznego i kochającego domu.

Przysposobienie jest zazwyczaj trwałym rozwiązaniem, które ma na celu zapewnienie dziecku stabilności i ciągłości opieki. Proces ten może obejmować różne etapy, takie jak ocena zdolności i przygotowanie przyszłych rodziców adopcyjnych, dopasowanie dziecka do rodziny oraz okres próbny, podczas którego dziecko mieszka z rodziną przed formalizacją adopcji.

Adopcja jest zwykle koordynowana przez odpowiednie agencje lub organy rządowe, które zapewniają, że zarówno dzieci, jak i rodziny adopcyjne są odpowiednio wspierane i przygotowane na nową sytuację życiową. Ważne jest, aby przyszli rodzice adopcyjni byli w pełni świadomi odpowiedzialności i wyzwań związanych z adopcją, a także mieli wsparcie i zasoby niezbędne do zapewnienia dziecku zdrowego i szczęśliwego domu.

Drogi Czytelniku, w informacji z września 2023r. dowiedziałeś się, jakie świadczenia przysługują rodzicom zastępczym. Dziś przyjrzymy się wspólnie tematowi adopcji, inaczej nazywanej przysposobieniem oraz temu, kiedy dzieci przebywające w pieczy zastępczej są zgłaszane do adopcji.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023r., poz. 1426 ze zm.) nakłada w art. 76 ust. 4 pkt 16 oraz art. 77 ust. 3 pkt 5 na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej obowiązek zgłaszania do przysposobienia dzieci, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, których sytuacja prawna została uregulowana. Oznacza to, że dzieci których rodzice:
- nie żyją lub matka nie żyje a ojcostwo nie zostało ustalone,
- zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej,
- jedno z rodziców nie żyje (lub ojcostwo nie zostało ustalone) a drugie zostało pozbawione władzy rodzicielskiej,
muszą zostać zgłoszone do przysposobienia.

Procedurę adopcyjną prowadzą Ośrodki Adopcyjne (w województwie zachodniopomorskim: Katolicki Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie i Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie – Oddział w Szczecinie). To one decydują, na podstawie przesłanej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz ewentualnego spotkania z dzieckiem i rodzicami zastępczymi o kwalifikacji dziecka do przysposobienia lub o braku kwalifikacji.

Procedura zgłaszania dziecka do przysposobienia, którą prowadzi organizator rodzinnej pieczy zastępczej obejmuje:
- skompletowanie aktualnej dokumentacji dziecka: medycznej, szkolnej, o rodzicach biologicznych, o sytuacji prawnej, rodzeństwie,
- sporządzenie opinii (art. 139a ust. 1) o: zasadności przysposobienia dziecka, kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko, zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej, zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej, możliwości nieumieszczenia wspólnie rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej z powodu nieznalezienia kandydata do przysposobienia rodzeństwa,
- sporządzenie karty adopcyjnej, zawierającej między innymi część psychologiczną i medyczną,
- spotkanie dziecka i rodziny z psychologiem, mające na celu uzyskanie wiedzy o stosunku dziecka do przysposobienia,
- uzyskanie zgody lub jej braku rodziców zastępczych na poszukiwanie dla dziecka rodziny przysposabiającej,
- uzyskanie zgody lub jej braku opiekunów prawnych na poszukiwanie dla dziecka rodziny przysposabiającej,
- uzyskanie zgody dziecka lub jej braku, jeśli małoletnie dziecko ukończyło 13 rok życia, na poszukiwanie dla niego rodziny przysposabiającej,
- uzyskanie opinii koordynatora rodzinnej piezy zastępczej na temat przysposobienia dziecka.

Ustawodawca w art. 33 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pisząc o roli pieczy zastępczej, precyzuje, że zapewnia ona po pierwsze pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny a gdy nie jest to możliwe – dążenie do przysposobienia dziecka a kiedy to nie jest możliwe – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym. W ten sposób zaznacza, że najlepszym środowiskiem dla dziecka jest dobrze funkcjonująca rodzina biologiczna a następnej kolejności rodzina adopcyjna. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020r., poz. 1359 ze zm.) w art. 114 § 1 stanowi, że osobę małoletnią można przysposobić wyłącznie dla jej dobra. Na skutek przysposobienia, między przysposabiającym a przysposobionym powstaje stosunek taki, jak między rodzicem i dzieckiem (art. 121 § 1). Jest to zatem trwała forma opieki nad dzieckiem, w przeciwieństwie do opieki czasowej, jaką zapewnia piecza zastępcza.

Ośrodek adopcyjny w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw (art. 155 ust. 1). Poza orzekaniem o kwalifikacji dziecka do przysposobienia lub o jej braku, w zakresie zadań ośrodków adopcyjnych jest także szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych. Ostateczną decyzję w sprawie przysposobienia podejmuje Sąd Rodzinny, ale to Ośrodek Adopcyjny opowiada za odpowiedni dobór rodziny dla dziecka i nadzór nad kontaktem dziecka z jego przyszłymi rodzicami adopcyjnymi.

Jeśli temat Cię zainteresował, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu (ul. Dąbrowskiego 4, pokój 107 I piętro, pokój 209 II piętro, tel. 91 322 54 96, 91 322 54 83) – CAŁY CZAS POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH 😊

Wypatruj też kolejnych informacji od nas. Co kwartał razem będziemy się zagłębiać w tematykę rodzicielstwa zastępczego. Następnym razem przyjrzymy się temu, co i jak może zrobić rodzic biologiczny, którego dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczy, by odzyskać nad nim opiekę.


komentarzy: 3, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-3 z 3

Gość • Środa [24.01.2024, 23:02:39] • [IP: 37.47.162.**]

Panie iPan z Działu pieczy zastępczej są cudownymi ludźmi. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie i za to że jesteście. A tak dobrej, fachowej i życzliwej Pani dyrektor Mopru Gabrysi Poniedziałek -Petruk to ze świecą szukać. M.W.

Gość • Środa [24.01.2024, 20:16:48] • [IP: 208.127.61.***]

To ma sens

Gość • Poniedziałek [22.01.2024, 15:01:02] • [IP: 46.205.141.**]

Dzięki 800+ to łatwiejsze materialnie, ale nic nie zastąpi SERCA. Bez serca nigdy nie adoptuj. Miłość ma cenę wyższą od złota i diamentów.

Oglądasz 1-3 z 3
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344
■ W środę, 19 czerwca Zakład Wodociągów i Kanalizacji planuje wymianę hydrantu. W związku z tym przy ulicy Krzywoustego (dot. Krzywoustego 2a), Wyszyńskiego (dot. Wyszyńskiego 10), Monte Cassino (dot. Monte Cassino 18, 18a) nastąpi przerwa w dostawie wody. Przewidywany czas przerwy - godz. 9 - 11.■ Zarząd Spółdzielni Słowianin uprzejmie informuje, że w dniach 24.06.2024 r. - 28.06.2024 r. w Świnoujściu, Wolinie i Międzyzdrojach odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Słowianin". Wszystkie materiały sprawozdawcze oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023, protokoły z walnego zgromadzenia oraz informacja o stopniu realizacji uchwał i wniosków z zebrań są wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni w sekretariacie Spółdzielni na I piętrze przy ulicy Niedziałkowskiego 9 oraz biurach Administracji w Wolinie i Międzyzdrojach ■ We wtorek, 18 czerwca nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Wybrzeże Władysława IV - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Rybaki do skrzyżowania z ulicą Marynarzy. Tego dnia ulica będzie nieprzejezdna. Możliwy będzie objazd wskazanego odcinka sąsiednimi ulicami. Dojazd do posesji zostanie zapewniony. Zmiany organizacji ruchu związane są z odtworzeniem nawierzchni jezdni po pracach PEC, który usuwał skutki uszkodzenia magistrali sieci ciepłowniczej w tym miejscu. Prosimy kierowców o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego. Za utrudnienia przepraszamy ■ 13 czerwca 2024 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozpatrzył skargę na uchwałę Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 maja 2023 roku, dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Wojska Polskiego i osiedla Posejdon. Skargę wnosiła Dorota Osewska, reprezentowana przez swojego męża, pełnomocnika Zbigniewa Osewskiego. Sąd, po dokładnym rozpatrzeniu sprawy, jednoznacznie stwierdził nieważność uchwały z powodu rażącego naruszenia prawa przy jej uchwalaniu, w szczególności wskutek nieuzasadnionej dwukrotnej reasumpcji głosowania nad tym planem. Co istotne, sąd nie zajął się innymi zarzutami skarżącej dotyczącymi nieprawidłowości w procesie tworzenia planu ■ 6 czerwca 2024 roku do Urzędu Miasta Świnoujście wpłynęła oferta Fundacji Wiatr w Żagle na realizację zadania publicznego pod nazwą: szkolenie pod tytułem „Odkrywanie autyzmu” Termin realizacji zadania: od 28.06.2024 r. do 5.07.2024 r. Oferta znajduje się do wglądu w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, i na stronie internetowej Miasta Świnoujście, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Ewentualne uwagi można zgłaszać do dnia 14 czerwca 2024 roku w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/2, w godzinach od 7.00 do 15.00. ■ Mamy przyjemność zaprosić na koncert w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum, który odbędzie się w Świnoujściu. 22 czerwca o godz. 19.00 ze sceny wybrzmią największe przeboje muzyki filmowej. Bilety w cenie 40 złotych do nabycia w kasach MDK oraz przez internet. Więcej w załącznikach ■ Zapraszamy na Otwarty Dzień w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu! 08.06 (sobota) 14:00 - 17:00 Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji: 2 Dmuchańce, Strefa Animacyjna, Zwiedzanie Schroniska, Strzelanie z Łuku, Popcorn. Przyjdźcie z całą rodziną, spędźcie miło czas i poznajcie naszych podopiecznych! To doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej o naszej działalności oraz jak możecie pomóc bezdomnym zwierzętom. Do zobaczenia! ■ Jeden z promów Karsibór pojawi się w czerwcu na przeprawie Warszów. Powodem jest awaria chłodzenia na promie Bielik i konieczność jego remontu. Zmiany planowane są w dniach 03-10 czerwca. W związku z awarią systemu chłodzenia na promie Bielik I i pilnej konieczności jego remontu, na przeprawie miejskiej przez tydzień będą w eksploatacji promy: Bielik III i Karsibór I. Promy Bielik II (w trakcie planowanego remontu pędników) i Bielik IV (w trakcie planowanego remontu silnika głównego) wyłączone są z eksploatacji do końca czerwca. ■ Terminal kontenerowy do poprawki. Naruszono lub zignorowano szereg przepisów. Podczas podejmowania decyzji o lokalizacji terminala kontenerowego w Świnoujściu naruszono lub pominięto szereg przepisów. Całkowicie zignorowano kwestię m.in. interesu mieszkańców, uciążliwości, które odczuje lokalna społeczność, ale także bezpieczeństwa państwa w sytuacji, gdy inwestycja powstaje w sąsiedztwie terminala LNG. Świnoujski samorząd chce naprawić te błędy i odwołał się od wspomnianej decyzji Adama Rudawskiego, wojewody zachodniopomorskiego. Działania podjęto w szeroko pojętym interesie społecznym, w nadziei, że głos samorządu w końcu zostanie wysłuchany i uwzględniony. Nie było konsultacji, referendum, rzetelnych opracowań… ■ Druga edycja "Roztańczonych wysp" pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Świnoujście znów przyniosła niezapomniane chwile. Ponad 200 tancerzy z różnych regionów zaprezentowało swoje umiejętności, w tym zespoły z Dance Studio Paa Szczecin, Good Dance Academy Dobra, Strefy Ruchu Dagmara Błaszczak Nowogard oraz lokalne kluby Atu i 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Dla wielu młodych tancerzy była to pierwsza okazja do występu przed publicznością, co wzbudzało wyjątkowe emocje wśród ich rodziców. Najlepsze zespoły, które zdobyły nagrody Grand Prix, to Dance Studio Paa, Good Dance Academy oraz Studio Tańca "Etiuda". Sponsorem nagród była Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Słowianin” w Świnoujściu. Organizacja tego wydarzenia była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób. Serdecznie dziękujemy trenerom Agacie Midzie, Marcie Zienkiewicz oraz rodzicom tancerzy za ich wsparcie. Specjalne podziękowania składamy Pani Prezydent Joannie Agatowskiej za jej obecność i wsparcie ■ Nowi zastępcy: Joanna Agatowska będzie miała dwóch zastępców. Zastępcą do spraw społecznych będzie pan Roman Kucierski, zastępcą do spraw inwestycyjnych będzie pan Arkadiusz Mazepa. Natomiast sekretarzem miasta zostanie pan Paweł Juras ■ Ryszard Teterycz Przewodniczącym Rady Miasta Świnoujścia ! Nowy przewodniczący był jedynym zgłoszonym kandydatem. Poparło go 19 radnych. 2 było przeciw ■ 21 nowych radnych Rady Miasta Świnoujście odebrało zaświadczenia o wyborze oraz uroczyście złożyło ślubowanie. Wśród nich jest wielu społeczników. Na tej samej sesji nowa prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska złożyła ślubowanie i formalnie objęła urząd. ■ Na poniedziałek 6 maja 2024r. Komisarz Wyborczy w Szczecinie zwołał I sesję Rady Miasta Świnoujście IX kadencji. Obrady odbędą się w sali numer 315 Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 1/5. Początek o godzinie 10.00. Porządek obrad 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji rady. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. 4. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór przewodniczącego rady. 6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Świnoujście. 7. Złożenie ślubowania przez prezydenta. 8. Zakończenie obrad ■ Joanna Agatowska Prezydentem Świnoujścia w I turze! To historyczne zwycięstwo! Oczywiście musi być potwierdzone oficjalnymi danymi z PKW ale na podstawie protokołów z 27 komisji wyborczych w Świnoujściu Joanna Agatowska w mistrzowskim stylu pokonała trzech swoich konkurentów i w I turze została prezydentem Świnoujścia! ■ Ostateczne rozliczenie tunelu nie zostało jeszcze dokonane. Nastąpi po wydaniu Świadectwa Wykonania, co spodziewane jest ok. września br. Roszczenia obu stron w związku z prowadzonymi mediacjami są objęte tajemnicą mediacji - tłumaczy Jarosław Jaz Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście ■