iswinoujscie.pl • Środa [29.05.2024, 08:16:00] • zachodniopomorskie

Wybraliśmy wykonawcę obwodnicy Rusinowa w ciągu DK22

Wybraliśmy wykonawcę obwodnicy Rusinowa w ciągu DK22

fot. GDDKiA O/Szczecin

Najkorzystniejszą spośród pięciu złożonych ofert na realizację obwodnicy Rusinowa w ciągu DK22 jest oferta firmy Budimex o wartości 54,98 mln zł. Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej od wyboru oferty najkorzystniejszej. Realizacja obwodnicy o długości 4,5 km w formule Projektuj i buduj planowana jest w latach 2024-2027.

Projekt i budowa drogi

Wykonawca będzie miał 17 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na realizację samych robót budowlanych przewidziano 15 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Oddanie obwodnicy do ruchu przewidziano w 2027 r. 

Przygotowanie inwestycji

Umowa na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Rusinowa została podpisana w czerwcu 2020 roku. Obejmowała również prace projektowe dla przebudowy odcinka Człopa – Wałcz (co planowane jest do realizacji jako odrębne zadanie). Firma projektowa Transprojekt Gdański przygotowała dokumentację studialną wraz z raportem oddziaływania na środowisko. Do realizacji tego etapu niezbędna była inwentaryzacja przyrodnicza, dlatego specjaliści sprawdzili dokładnie w terenie, jakie siedliska fauny i flory występują w miejscu planowanej inwestycji. Zostały także wykonane analizy techniczne i ekonomiczne dla każdego z wariantów przebiegu obwodnicy.

Opracowano trzy warianty, dwa omijające miejscowość od zachodu i jeden od wschodu. W lutym 2022 roku został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, którą uzyskaliśmy w lipcu 2022 roku (dla wariantu omijającego Rusinowo od wschodu).

Umowa z projektantem obejmowała również dalsze prace. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej wykonano szczegółowe badania podłoża, w tym wiercenia i sondowania, oraz uszczegółowiono rozwiązania projektowe. Zakończenie fazy przygotowawczej umożliwiło rozpoczęcie przetargu.

Wybraliśmy wykonawcę obwodnicy Rusinowa w ciągu DK22

fot. GDDKiA O/Szczecin

Przebieg i zakres inwestycji

Obwodnica Rusinowa będzie jednojezdniową drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Rozpocznie się, patrząc od strony Człopy, za skrzyżowaniem z drogami do Tuczna i Trzcianki. Na wyjściu z terenów leśnych, gdzie zlokalizowane będzie rondo, obwodnica odejdzie od obecnego przebiegu DK22 w stronę wschodnią. Trasa będzie biegła po polach na wschód od Rusinowa. Na przecięciu z DW179 powstanie rondo. W rejonie wejścia DK22 w obszar leśny na północ od Rusinowa obwodnica wejdzie w obecny przebieg DK22 i zakończy się po około 500 metrach.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany wiadukt nad drogą gminną oraz przepust dla małych zwierząt. Powstanie również system odwodnienia drogi z trzema zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi. Na odcinku od strony północnej do ronda z DW179 zaplanowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej, która będzie kontynuacją ścieżki wzdłuż DK22 przewidzianej do realizacji w ramach przebudowy DK22.

Wybraliśmy wykonawcę obwodnicy Rusinowa w ciągu DK22

fot. GDDKiA O/Szczecin

Program budowy 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim

W rozpisanym na lata 2020-2030 rządowym Programie budowy 100 obwodnic, poza obwodnicą Rusinowa, znajduje się jeszcze osiem inwestycji na Pomorzu Zachodnim. W budowie jest obwodnica Gryfina w ciągu DK31 (zakończenie planowane w IV kwartale tego roku) oraz Szczecinka w ciągu DK20 (zakończenie planowane w II kwartale przyszłego roku). W lutym tego roku podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szwecji w ciągu DK22.

Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 został opracowany projekt budowlany i w ubiegłym roku uzyskana decyzja ZRID. Inwestycja planowana jest do realizacji wspólnie z II etapem obwodnicy Przecławia i Warzymic (nowy węzeł łączący A6 z DK13).

Trwają przetargi na realizację obwodnic Wałcza na DK22 i Stargardu na DK20. Dla obwodnicy Wałcza jest już wybrany wykonawca, do podpisania umowy brakuje jeszcze zakończenia kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Z kolei dla obwodnicy Stargardu tydzień temu wybraliśmy ofertę najkorzystniejszą. W tym roku planowany jest przetarg na obwodnicę Złocieńca w ciągu DK20. Dla obwodnicy Człopy w ciągu DK22, która jako ostatnia ze wszystkich zachodniopomorskich inwestycji z Programu 100 obwodnic uzyskała decyzję środowiskową, będą prowadzone dalsze prace przygotowawcze.

Mateusz Grzeszczuk
Główny Specjalista
Pion Dyrektora Oddziału
Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Źródło: http://www.mm.swinoujscie.pl/artykuly/82289/