iswinoujscie.pl • Środa [24.04.2024, 15:24:00] • Świnoujście

Zagadka złamanego drzewka: Urząd w poszukiwaniu sprawcy

Zagadka złamanego drzewka: Urząd w poszukiwaniu sprawcy

Mieszkańcy żądają działań( fot. Mieszkaniec )

Na placu Wolności w centrum Świnoujścia, przy lokalnych kawiarniach rosną młode drzewka. Zostały podsadzone dwa lata temu. Jedno z nich, wizualnie krzywe, okazało się być poważnie uszkodzone.

Mieszkaniec, który zauważył problem, początkowo przypuszczał, że drzewko mogło zostać posadzone nieprawidłowo. Jednak po bliższym przyjrzeniu się, okazało się, że drzewko jest złamane u podstawy. "To miejsce reprezentatywne, a takie zniszczenie wpływa na estetykę całego placu," - mówi jeden z mieszkańców, który zaalarmował lokalne media.

W odpowiedzi na zgłoszenie, mieszkaniec domaga się nie tylko wymiany uszkodzonego drzewa, ale również ustalenia sprawcy.

Ta sytuacja stała się również przyczynkiem do szerszej dyskusji na temat ochrony zieleni miejskiej i odpowiedzialności społecznej. "Osoba, która to zrobiła, powinna z własnej kieszeni posadzić nowe drzewo pod nadzorem urzędu miasta," sugeruje mieszkaniec, który oczekuje, że takie działania przyczynią się do wzrostu świadomości i szacunku dla wspólnego dobra, jakim jest miejska zieleń.

- Przedmiotowe drzewa na Placu Wolności zostały nasadzone na podstawie decyzji wydanej w trybie przepisów art. 83 c ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z późń. zm.), jako nasadzenia zastępcze. W związku z tym, mimo iż drzewa rosną na terenie działki gminnej, to na inwestorze zobowiązanym decyzją nie tylko do wykonania nasadzeń, ale również do trzyletniej ich pielęgnacji ciąży obowiązek dbania o drzewa, w tym podejmowanie wszelkich działań mających na celu przywrócenie właściwej statyki drzewa. Dodatkowo, nasadzenia na terenie działek gminnych podlegają weryfikacji przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Biorąc powyższe pod uwagę, zarówno Inwestor, jak i Marszałek Województwa, w najbliższym czasie zostaną poinformowani stosownym pismem o stanie jednego z drzew, celem podjęcia stosownych działań - informuje Jarosław Jaz Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych z Urzędu Miasta Świnoujście.

Źródło: http://www.mm.swinoujscie.pl/artykuly/81923/